HEM

Föreningen Mont de Marsan

Association des Amis de Mont de Marsan

 

 

 

grundad 1975 fondée en 1975

 

Presentation av föreningen

Efter samtal i Europarådet 1956 beslöt riksdagsman James Dickson från Alingsås och borgmästaren i Mont-de-Marsan att upprätta vänortsförbindelse mellan sina två städer. Den franska vänortsföreningen heter Les Amis d 'Alingsås.

 

Den hittar du i följande länk: http://amisdalingsas.fr/

 

Under 45 år har ungdomar från de två städerna träffats varje sommar- 10-15 svenska ungdomar har besökt franska familjer under två veckor och året därpå har de tagit emot de franska ungdomarna. För närvarande undersöker vi möjligheterna att involvera Alströmergymnasiet i ungdomsutbytet och att det skall ske ett utbyte mellan gymnasieskolorna i de bägge städerna.

 

Under åren har också en del andra kulturutbyten skett mellan de två städerna. I Alingsås bildades 1975 en kulturförening "Föreningen Mont de Marsan" som sedan dess har organiserat utbytet med vänorten i Frankrike. I Mont de Marsan finns en motsvarande förening i "les Amis d 'Aingsås".

 

Mont de Marsan brukar också anordna två till tre kulturaktiviteter per termin för sina medlemmar i Alingsås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöm inte betala medlemsavgiften varje år!

Avgiften är 200 kronor per år och hushåll och sätts in på föreningens bankgiro 5839-1194 eller

SWISH 123 427 36 29 senast den 31 mar. Ange ditt namn!

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.