Årsmöte 2013-03-17

VERKSAMHETSÅRET 2012

 

Styrelse

Ylva Gustafsson – ordförande

Inger Lerander – vice ordförande

Niklas Bardh – sekreterare

Arne Wallmyr – kassör

Marianne Jacobsson – ledamot

Martha Nordwall Persson – ledamot

Bernt-Erik Nyberg – ledamot

 

Styrelsen konstituerade sig vid sammanträdet den 16 mars.

 

Revisorer

Per Palm, Karin Axelsson suppleant, Jaana Björkdahl suppleant.

 

Valberedning

Per-Erik Lundahl (sammankallande), Håkan Kumler och Monica Staaf.

 

Medlemsantal

Föreningen hade 86 medlemsenheter 2012, vilket torde innebära en bra bit över 100 medlemmar. För två år sedan var siffran 36 hushåll, för ett år sedan 61.

 

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten under året: den 9 februari, 1 mars, 16 mars (årsmöte + konstituerande), 10 maj, 23 augusti, 18 oktober och 22 november.

 

Inför vandringen på pilgrimsleden till Santiago de Compostela arrangerade styrelsen tre informationsträffar: den 22 januari, 11 mars och 2 september.

 

 

 

 

 

Föreningens offentliga sammankomster

 

16 mars Slott i Loiredalen + årsmöte

Efter avslutade årsmötesförhandlingar fick vi kliva in i de vackra slottssalongerna i Loiredalen med Gerd Riccius som ciceron. Från Angers till Orléans gick resan, som avslutades med fransk buffé. 28 personer deltog.

 

26 april Min väg till Compostela

Som förberedelse för höstens pilgrimsvandring lyssnade vi till Majbritt Olsbos berättelse om sin vandring från St Jean till Compostela. Efter föredraget i Christinae kyrka blev det fika och prat på Nygrens café. Vi samarrangerade med After work för män, och 30 personer deltog.

 

2 juni Från Husaby till Forshem

På ett lite kylslaget men försommargrönt Kinnekulle vandrade vi de två milen mellan Husaby och Forshem under pilgrimsprästen Agne Josefssons sakkunniga ledning. Efteråt blev det ramslökssoppa på Forshems gästgiveri och hemfärd i den för dagen chartrade bussen. 29 personer mellan 30 och 90 år deltog på vandringen.

 

28 november Från 20-tal till vintage – modehistorisk odyssé

Ted Hesselbom, chef på Röhsska museet i Göteborg, gav oss en modehistorisk 1900-talsodyssé med tyngdpunkt i de franska modehusen. Farmor Klangs café ordnade kaffe och smörgås efteråt, 37 personer lyssnade på föredraget.

 

6 december Ett steg närmare Santiago

Ett gäng stolta pilgrimsvandrare berättade om den fantastiska resan i ord, bild och sång och uppmanade åhörarna att följa med på nästa års resa. Christinaesalen hade dukats om till café, och till föredraget bjöds lussefika. 47 personer pratade, lyssnade och ställde frågor.

 

… och så var det resan!

Så äntligen blev vår pilgrimsvandring av! Mellan den 29 september-4 oktober traskade 21 pilgrimer 11,5 mil mellan Saint Jean Pied de Port och Estella. Därmed är föreningens pilgrimsprojekt påbörjat, och fortsättning följer förhoppningsvis nästa år. Vandringen har arrangerats av föreningen med gemensamma krafter och blev ett fint exempel på vad en intresseförening som vår kan åstadkomma. Sejouren avslutades givetvis i Mont de Marsan, där vi fick ett storstilat välkomnande på Rådhuset av borgmästare Geneviève Darrieussecq, stor fest med musik, studiebesök och fantastiskt mottagande i hemmen.

 

Skolungdomsutbytet

Den 21 juli anlände tolv franska ungdomar med sina ledare, Armelle och Philippe Cazaux,, till Alingsås. Övernattning på Pellholmen, Hållö och Smögen, Liseberg i sol och en och annan picknick i regn stod på programmet. Den 5 augusti reste de tillbaka – och som vanligt fälldes tårar vid avskedet. Ylva Gustafsson och Arne Wallmyr var svenska ledare.

 

Kravmärkning

Föreningen är öppen för alla med intresse för den franska kulturen och franskspråkiga samhällen i världen. Föreningen organiserar regelbundna kulturutbyten för ungdomar och vuxna mellan vänorterna Mont de Marsan och Alingsås. Föreningen arbetar i enlighet med kommunens kravmärkning: för mångfald, demokrati och jämställdhet och mot alkohol, droger och främlingsfientlighet.

 

Övrigt

Kontakten med systerföreningen Les Amis d’Alingsås har varit flitig. Under sommaren fick vi besök av två familjer från Mont de Marsan, bland annat föreningens ordförande Jean-Louis Saubion, som bland annat fick ett traditionellt svenskt midsommarfirande i Horla. Ett antal praktikplatser har förmedlats åt båda håll mellan föreningarna.

 

Under året har föreningen skaffat sig en ny webbsida: www.montdemarsan.se Adressen till den franska systerföreningens hemsida är: http://alingsas.mtmarsan.free.fr

 

Kommande verksamhet och planering

Styrelsens önskan är att även framöver erbjuda ett för alla kategorier och ålders¬grupper intressant och varierat program med anknytning till Frankrike och fransk¬talande länder. Föreningens styrelse är öppen för ett aktivt samarbete med andra föreningar i Alingsås.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.