Årsmöte 2014-03-14

Föreningen Mont de Marsan

Association des Amis de Mont de Marsan

 

 

 

grundad 1975 fondée en 1975

VERKSAMHETSÅRET 2013

 

Styrelse

Ylva Gustafsson – ordförande

Inger Lerander – vice ordförande

Niklas Bardh – sekreterare

Arne Wallmyr – kassör

Marianne Jacobsson – ledamot

Martha Nordwall Persson – ledamot

Bernt-Erik Nyberg – ledamot

 

Styrelsen konstituerade sig vid sammanträdet den 8 mars.

 

Revisorer

Per Palm, Karin Axelsson suppleant, Jaana Björkdahl suppleant.

 

Valberedning

Per-Erik Lundahl (sammankallande), Håkan Kumler och Monica Staaf.

 

Medlemsantal

Föreningen hade 65 ”betalande enheter” 2013, vilket torde innebära en bra bit över 100 medlemmar. För fyra år sedan var siffran 36 hushåll, för två år sedan 61.

 

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten under året: den 21 januari, 8 mars (årsmöte + konstituerande), 21 mars, 15 maj och 21 november.

 

Inför vandringen på pilgrimsleden till Santiago de Compostela arrangerade styrelsen två informationsträffar: den 24 mars och 6 maj.

 

Föreningens offentliga sammankomster

 

8 mars Vinprovning + årsmöte

Efter avslutade årsmötesförhandlingar på Farmor Klangs café fick vi gnugga smaklökarna ordentligt med Leif Hedman som ciceron. Vinerna kom från hela världen – men det franska Madiran (nära Mont de Marsan) tog givetvis priset! 29 personer deltog.

 

9 april Litterära promenader i Paris

Med Gunilla Ericsson som guide förvandlade vi för en kväll Hillsalen till ett vårgrönt Paris och följde i spåren efter Hemingway, Stein och Cocteau. Efter det färgstarka föredraget blev det mingel och bokbyten. Vi samarrangerade med Bibliotekets vänner, och 41 personer deltog.

 

17 augusti Hindens rev

Årets kroppsliga övning förlades till ett blåsigt men soligt Hindens rev i Vänern –exotiskt med skummande vatten på båda sidor. På vandringen fick vi efterlängtat sällskap från Mont de Marsan av ett par som tidigare gjort utbytet. Vandringen avslutades med Vänerlunch i Spiken. 22 personer deltog på vandringen.

 

6 november Från Västra Bodarne till östra Afrika

Pia och Olle Samuelsson, mångåriga medlemmar i föreningen, tog oss med på en resa till Kenya där de bodde och arbetade för ett par år sedan. Föredraget hölls på Schillers krog där det serverades soppa till vackert bildspel. 21 personer lyssnade på föredraget.

 

9 december Ännu ett steg närmare Santiago

Ett gäng stolta pilgrimsvandrare berättade om den andra etappen i ord, bild och sång och uppmanade åhörarna att följa med på nästa års resa. Christinaesalen hade dukats om till café, och till föredraget bjöds lussefika. 30 personer pratade, lyssnade, sjöng och ställde frågor.

 

… och så var det resan!

Så var det dags för etapp nummer två på vandringen från Sant Jean Pied de Port till Santiago de Compostela! Den 29 september-5 oktober traskade 23 pilgrimer 17,6 mil mellan Estella och Burgos. Vandringen har arrangerats av föreningen med gemensamma krafter.

 

Ungdomsutbytet

Den 6 juli reste de tolv svenska ungdomarna tillsammans med ledarna Ylva Gustafsson och Maria Lundahl till Paris. Två dygn senare ankom gruppen till ett stekhett Mont de Marsan – och därefter skymdes inte solen en enda gång. Två fantastiska veckor vid hav, i berg och med olika aktiviteter i Mont de Marsan under ledning av Armelle och Philippe Cazaux. Den 22 juli skildes grupperna åt – och som vanligt fälldes tårar vid avskedet.

 

Tack till Alingsås kommun, Folke Bernadottes minnesfond och KFUM för stöd till resan!

 

Kravmärkning

Föreningen är öppen för alla med intresse för den franska kulturen och franskspråkiga samhällen i världen. Föreningen organiserar regelbundna kulturutbyten för ungdomar och vuxna mellan vänorterna Mont de Marsan och Alingsås. Föreningen arbetar i enlighet med kommunens kravmärkning: för mångfald, demokrati och jämställdhet och mot alkohol, droger och främlingsfientlighet.

 

Övrigt

Kontakten med systerföreningen Les Amis d’Alingsås har varit flitig. Under sommaren fick vi besök av flera familjer från Mont de Marsan, och i december ordnade våra franska vänner en svensk kulturvecka med föredrag, filmvisning och musikarrangemang, se https://paris.si.se/agenda/semaine-suedoise-a-mont-de-marsan/

 

Under året har föreningen utvecklat en ny webbsida: www.montdemarsan.se Adressen till den franska systerföreningens hemsida är: http://alingsas.mtmarsan.free.fr

 

Kommande verksamhet och planering

Styrelsens önskan är att även framöver erbjuda ett för alla kategorier och ålders¬grupper intressant och varierat program med anknytning till Frankrike och fransk¬talande länder. Föreningens styrelse är öppen för ett aktivt samarbete med andra föreningar i Alingsås.

 

 

Protokoll vid årsmöte i föreningen Mont de Marsan Fredagen den 14 mars 2014

 

Årsmötet hölls på Hillsalen i Alingsås, 27 personer deltog

 

§ 1Mötet öppnades av ordförande Ylva Gustafsson.

 

§ 2Till ordförande för mötet valdes Ylva Gustafsson.

 

§ 3Till sekreterare för mötet valdes Niklas Bardh.

 

§ 4Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 5Till justeringspersoner för årsmötesprotokollet valdes xxx och xxx.

 

§ 6Mötet godkände att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

 

§ 7 Ylva Gustafsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2013 som lades till handlingarna.

§ 8Den ekonomiska redovisningen presenterades av Arne Wallmyr. Behållningen visar på 11 267 kr.

 

§ 9Revisionsberättelsen, utförd av Per Palm, lästes upp av Arne Wallmyr. Per Palm föreslog styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

 

§ 10Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 11Till ordförande omvaldes Ylva Gustafsson.

 

§ 12Till ledamöter i styrelsen omvaldes Niklas Bardh, Marianne Jacobsson, Inger Lerander, Martha Nordwall Persson, Bernt-Erik Nyberg och Arne

Wallmyr.

 

§13Till revisor omvaldes Per Palm, och som revisorsuppleanter omvaldes Karin Axelsson och Jaana Björkdahl.

 

§14 Till valberedning omvaldes Per-Erik Lundahl (sammankallande) samt Monika Staaf som suppleant.

 

§15Årsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kronor per hushåll.

 

§16Övriga frågor.

§ 17Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat.

 

 

 

 

Protokoll vid årsmöte i föreningen Mont de Marsan Fredagen den 14 mars 2014

 

Årsmötet hölls på Hillsalen i Alingsås, 27 personer deltog

 

 

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Ylva Gustafsson.

 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Ylva Gustafsson.

 

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Niklas Bardh.

 

§ 4 Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

 

§ 5 Till justeringspersoner för årsmötesprotokollet valdes xxx och xxx.

 

§ 6 Mötet godkände att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

 

§ 7 Ylva Gustafsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2013 som lades till handlingarna.

 

§ 8 Den ekonomiska redovisningen presenterades av Arne Wallmyr. Behållningen visar på 11 267 kr.

 

§ 9 Revisionsberättelsen, utförd av Per Palm, lästes upp av Arne Wallmyr. Per Palm föreslog styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 11 Till ordförande omvaldes Ylva Gustafsson.

 

§ 12 Till ledamöter i styrelsen omvaldes Niklas Bardh, Marianne Jacobsson, Inger Lerander, Martha Nordwall Persson, Bernt-Erik Nyberg och Arne Wallmyr.

 

§13 Till revisor omvaldes Per Palm, och som revisorsuppleanter omvaldes Karin Axelsson och Jaana Björkdahl.

 

§14 Till valberedning omvaldes Per-Erik Lundahl (sammankallande) samt Monika Staaf som suppleant.

 

§1 5Årsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kronor per hushåll.

 

§16 Övriga frågor.

§17Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.