Styrelsen

Föreningen Mont de Marsan

Association des Amis de Mont de Marsan

 

 

 

grundad 1975 fondée en 1975

Vi i styrelsen är:

 

Har du en allmän fråga som du vill ta upp utan att rikta dig till någon speciell i styrelsen går det bra att maila den till: info@montdemarsan.se

 

Annars når du oss enligt nedanstående:

 

Ylva Gustafsson, ordförande ylva.l.gustafsson@vgregion.se

 

Inger Lerander, vice ordförande inger@lerander.com

 

Niklas Bardh, sekreterare niklas.bardh@telia.com

 

Elsie Lindberg, kassör ekonomisupport@gmail.com

 

Johanna Sandberg johanna.bevet@hotmail.com

Bernt-Erik Nyberg, ledamot b.e.nyberg@telia.com

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.