Ungdomsutbyte

Föreningen Mont de Marsan

Association des Amis de Mont de Marsan

 

 

 

grundad 1975 fondée en 1975

Innan de franska och svenska ungdomarna träffades tilldelades det värdfamilj så att de lärde känna varandra genom brevväxling, mail, facebook m.m. Under själva utbytet har de bott hemma hos sin värdfamilj och deltagit i vardagslivet. Dessutom har ledarna och värdfamiljerna ordnat ett heldagsprogram för hela ungdomsgruppen.

 

Just nu pågår istället ett samarbete med Alströmergymnasiet för att det skall uitvecklas ett ungdomsutbyte mellan gymnasieskolorna i de bägge städerna. Skolorna tar då över ansvaret för ungdomsutbytet. Eftersom det franska språkintresset och därmed elevunderlaget har minskat innebär vårt förslag att vi inte längre har något krav på att ungdomarna ska studera franska. Det kulturella och internationella utbytet mellan skolorna hoppas vi därmed få nya dimensioner. De ungdomar som ingår i utbytet blir värdfamiljer och behöver inte nödvändigtvis vara medlemmar i föreningen.

 

Utbytet mellan skolorna är planerat att komma igång i september med att fransmännen kommer hit och därefter åker svenskarna till Mont de Marsan under april. Gruppstorleken blir ungefär 10-15 personer.

 

Föreningen Mont de Marsan kommer att stötta Alströmergymnasiet och kan även bidra med aktiviteter. Föreningen jobbar för att utveckla det kulturella utbytet med Mont de Marsan och den stora potential det finns i den historik vänortsföreningarna har.

 

Dialog pågår med ansvariga på Alströmergymnasiet.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.